Language:

Đèn cao áp dùng cho nhà xưởng chống cháy nổ BnD81

Theo tiêu chuẩn

  • CENELEC
  • IEC
  • NEC

 

Môi trường sử dụng

  • Zone 1 and Zone 2
  • Lớp 1, Zone 1 & Zone 2
6-4-2014 3-52-16 PM

Công suất đèn tối đa: 400W

  • Đèn cao áp dùng cho nhà xưởng chống cháy nổ BnD81 loại bóng: HIE, HME, HSE
  • Đèn BnD81 có các kiểu: 150, 250, 400
  • Bộ điều khiển được tích hợp bên trong, dễ dàng cho lắp đặt và bảo trì

Thông số kỹ thuật chi tiết

6-4-2014 3-54-56 PM
READ MORE…
CLICK HERE

Share.