Language:

Điều khiển trạm xử lý nước thải theo mẻ SBR

SBR Stage Control
Điều khiển trạm xử lý nước thải theo mẻ SBR

Hệ thống chi tiết

Hệ thống xử lý nước thải theo mẻ (SBR) có thể xử lý nước thải theo cách thông thường hay cải tiến bằng cách cấp hóa chất xử lý và xử lý ngay trong cùng 1 bể nhưng với khoảng thời gian dừng khác nhau. Hệ thống xử lý nước thải theo mẻ có thể được điều khiển để oxy hóa carbon và nito, khử nito và/hoặc khử vi sinh photpho bằng cách tạo môi trường yếm khí, háo khí hay thiếu khí trong bồn xử lý.
Hình 1 minh họa 1 quy trình xử lý nước thải thông thường có cải tiến

sbr-stage-control

Lịch trình điều khiển thông thường

Chương trình điều khiển thông thường của 1 bể SBR sẽ thiết lập 1 khoảng thời gian cố định để điền đầy và xử lý. Mặc dù có thể thay đổi số lần xử lý tùy theo thời gian trong ngày, nhưng để có thể đáp ứng được sự thay đổi hằng ngày của nhà máy, các quy trình xử lý cần phải dự trên nồng độ ô nhiễm thay đổi tương ứng với lượng nước thải vào. Quá trình cân bằng lưu lượng vào từ các bể trữ nước thải có thể tạo ra sự chênh lệch lớn về nồng độ nutrient do việc điền đầy nutrient không đồng đều ở bể trữ nước thải. Một bộ điều khiển theo khoảng thời gian cần được thiết kế để overtreat trong mỗi giai đoạn của quy trình xử lý. Kiểu lịch trình điều khiển này làm tăng kích thước khu vực xử lý lên quá mức cần thiết để đáp ứng những lần xử lý với thời gian dài và nhà máy xử lý nước thải sẽ hao phí 1 lượng năng lượng lớn trong suốt quá trình xử lý háo khí hoặc khuấy trộn suốt quá trình xử lý kỵ khí hoặc giảm khí.

Lịch trình điều khiển của hệ thống quan trắc nước thải ChemScan

Mô hình điều khiển dự trên hệ thống ChemScan Process Analyzer sử dụng hệ thống thống quan trắc online liên tục các nutrients chính (ammonia, nitrate, nitrite và phophat nếu cần) để xác định giai đoạn cuối của quy trình xử lý. Hệ thống quan trắc online liên tục ChemScan Process Analyzer có thể được thiết kế để phân tích 1 mẫu lấy từ bồn xử lý sau mỗi khoảng thời thời gian cố định và truyền kết quả lên hệ thống điều khiển của bể xử lý theo mẻ SBR.

Quá trình nitrat được hoàn thành khi nồng độ amoniac-nitrogen bằng 0 hoặc ở 1 nồng độ thấp xác định trước. Quá trình khử ni tơ có thể được điều khiển bằng cách đo tổng lượng nitrat và nitrit (tổng lượng oxidized nitrogen) vào giai đoạn khử thiếu khí ni tơ – anoxic denitrification và dùng thông tin này để bổ sung lượng carbon phù hợp (methanol hoặc loại chất khác).
Quá trình khử Ni tơ được hoàn thành khi lượng nitrate và nitrite bằng 0 hoặc ở 1 nồng độ thấp xác định trước. Quá trình khử Photpho sinh học có thể được giám sát bằng cách đo lượng octophotphat thải ra suốt quá trình kỵ khí để đạt được nồng độ xác định trước hoặc nồng độ tối đa (được xác định bằng những chỉ số lặp lại suốt những lần phân tích liên tục.

(CHÚ Ý: việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải liên tục này cần phải phối hợp với nhà cung cấp bể xử lý nước thải theo mẻ SBR để tích hợp với hệ thống phần mềm điều khiển của họ. ChemScan sẽ không cung cấp phần mềm điều khiển trên. Một phương án thay thế khác là để hệ thống điều khiển bể xử lý nước thải SBR điều khiển quy trình của hệ thống phân tích ChemScan.
Một trạm quan trắc nước thải liên tục ChemScan có thể phát hiệ amoniac nitrat, nitrite và photphat từ 1 hay nhiều bể xử lý theo mẻ SBR. Và nên sử dụng bộ lọc Cyclic Filter với chu trình này.

Share.