Language:

Nitrat hóa trong quy trình xử lý nước thải

web slider

Với ưu điểm của hệ thống trạm thiết bị phân tích quan trắc nước thải tự động liên tục online là giúp tối thiểu chi phí vận hành nhà máy xử lý nước thải nhờ vào khả năng quan trắc liên tục sử dụng công nghệ quang phổ. Không những vậy, trạm thiết bị phân tích quan trắc nước thải tự động liên tục online của hãng ASA ChemScan còn có tiết kiệm chi phí vận hành hơn nhờ vào việc sử dụng các loại thuốc thử thông thường với chi phí rẻ hơn so với các loại thuốc thử được sản xuất chuyên dụng khác.

Dưới đây là một trong những ứng dụng của trạm thiết bị phân tích quan trắc nước thải tự động liên tục online ChemScan Process Analyzer:
Tối ưu hóa quá trình Nitrat hóa
Thực trạng vấn đề

Nitrat hóa là 1 quá trình xử lý vi sinh nước thải bằng các biến amoniac thành 1 dạng oxy hóa của ni tơ. Tiến trình này được thực hiện bằng 2 loại vi sinh vật đặc biệt. Loại thứ nhất là nitrosomonas sẽ chuyển hóa amoniac thành Nitrite (NO2). Loại vi sinh vật thứ 2, nitrobacter sẽ chuyễn hóa nitrite thành nitrate (NO3). Quá trình nitrat hóa hoàn tất khi toàn bộ lượng amoniac được chuyển thành nitrate hoặc còn lại 1 ít hay không còn amoniac hoặc còn lại 1 lượng tương đối nitrite ở đầu ra.

Giả sử có quá trình quan trắc là liên tục theo thời gian thực, 1 trong những dấu hiệu đầu tiên để nhận biết hiệu suât nitrat hóa giảm đó nồng độ nitrat giảm và nồng độ amoniac cùng với nitrite tăng. Lỗi của quy trình được phát hiện ngay và điều chỉnh vấn đề nitrat hóa có thể làm tăng nồng độ chất độc hại từ nitrite hoặc vô tình làm tăng oxy hòa tan tới mức quá trình nitrate hóa sau đó không thể thực hiện được.

[IMG]https://congtyxulynuocthaiminhviet.files.wordpress.com/2015/03/qua-trinh-chuyen-hoa-nito-trong-nuoc-thai.png[/IMG]

Chương trình điều khiển

Việc quan trắc liên tục các chỉ số amoniac, nitrite, nitrate từ các điểm lấy mẫu trong bể sục khí có thể dùng để theo dõi quá trình nitrat hóa và để kiểm tra kết quả những thay đổi trong quy trình như tăng hoặt giảm lưu lượng sục khí.

Khi quá trình nitrat hóa được hoàn tât với những lượng amoniac đầu vào thay đổi, lưu lượng sục khí có thể được giảm mà không ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình nitrat hóa, nhờ vậy tiết kiệm năng lượng thực tế. Một vài chương trình hoạt động có thể cho phép 1 lượng nhỏ amoniac còn sót lại cho quá trình tạo thành Clo trong suốt quá trình khử khuẩn. Kiểu điều khiển này đòi hỏi 1 quy trình quan trắc kỹ lưỡng và liên tục các chỉ số ammoniac, nitrite, nitrate đặc biệt là với lượng amonia vào thường xuyên thay đổi.

Nồng độ nitrite quá cao có thể làm hao nhiều clo suốt quá trình khử khuẩn. Việc quan trắc liên tục có thể đảm bảo rằng quá trình xử lý luôn có hiệu quả.

Thiết bị quan trắc liên tục online ChemScan – ASA

Một trạm quan trắc online liên tục ChemScan Process Analyzer có thể giám giát chỉ số amoniac, nitrite và nitrate như những chỉ số độc lập từ nhiều điểm lấy mẫu trong bể xử lý. Một hệ thống hoàn thiện có giám sát tới 8 điểm mẫu. Bộ lọc cần sử dụng là ChemScan on-line ultrafilter để lấy mẫu từ bể xử lý sục khí. Hệ thống này là 1 hệ thống hoàn thiện, được tích hợp đầy đủ để phân tích mẫu và được tích hợp với hệ thống sẵn có.

Share.