Language:

Clo hóa và khử clo trong xử lý nước thải

Thực trạng vấn đề:
item_s154
Clo hóa là cách để khử khuẩn trong quá trình xử lý nước thải phổ biến hiện nay, tuy nhiên việc thải nước đã được clo hóa vào sông có thể gây hại tới các sinh vật sống ở đó. Có những quy định bắt buộc phải Clo phải được khử bỏ trước khi thải vào nguồn nước tự nhiên. Hầu hết quá trình khử clo sử dụng chất khử để trung hòa lượng clo có trong nước. Một phương pháp xử lý đơn giản là cho lượng chất khử vào nhiều hơn mức cần thiết để chắc chắn lượng clo trong nước được khử hoàn toàn. Tuy nhiên những chất khử này lại có những tác động không mong muốn như làm giảm lượng oxy hòa tan và ảnh hưởng tới các sinh vật dưới nước. Và quá trình xử lý tối ưu là cho vừa đủ lượng chất khử vào.

Điều khiển quá trình xử lý:

Quá trình khử clo và clo hóa cần thông số về chỉ số clo dư. Một giải pháp là cho vào lượng chất khử như sodium bisulfite, sulfur dioxide hay những chất tương tự dự trên lượng clo đầu ra. Đây là kiểu điều khiển có hồi đáp bằng cách dựa trên lượng clo đầu ra để điều chỉnh lượng chất khử bằng bơm nạp.

Hệ thống máy:
ChemScan phát triển dòng sản phẩm chuyên cho loạt những ứng dụng này (UV-2150/DC). Trạm quan trắc có thể phát hiện lượng clo dư và hóa chất clo hóa, hóa chất khử clo với nồng độ nhỏ tới 0.01ppm. Hệ thống ChemScan bù đắp cho sự hư hỏng thuốc thử bằng cách đo ở 1 mức cố định suốt những chu kỳ phân tích.

Share.