Language:

Đèn huỳnh quang chống cháy nổ BnY81

Theo tiêu chuẩn

 • CENELEC
 • IEC
 • NEC

 

Môi trường sử dụng

 • Zone 1 and Zone 2
 • Zone 21 and Zone 22
 • Class I, Zone 2
 • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
6-4-2014 9-40-49 PM

Đèn có 6 kiểu:03 kiểu đơn và 03 kiểu đôi.

 • Công suất:
    Bóng huỳnh quang : 18Wx1, 18Wx2, 36Wx1, 36Wx2, 58Wx1, 58Wx2.
    Bóng LED: 9W(10W)x1, 18W(19W)x1, 28W(25W)x1, 9W(10W)x2, 18W(19W)x2, 28W(25W)x2.
 • Đèn huỳnh quang chống cháy nổ BnY81 sử dụng tăng phô điện tử, dãy điện áp rộng, khởi động nhanh, hiệu suất ổn định, hệ số công suất ≥ 0.95.
 • Đèn chống cháy nổ BnY81 kiểu đôi có tích hợp bộ chiếu sáng khẩn cấp.

Thông số kỹ thuật chi tiết

6-4-2014 9-41-03 PM

Share.